Google en DataStorms: Relatics toegankelijk maken voor andere doelgroep

Relatics - Google - DataStorms
Standaard

Bereiken we alle personen in een projectteam als we Relatics inzetten als Systems Engineering tool? Veel ontwerpers, werkvoorbereiders en projectondersteuners zijn inmiddels “gewend” aan het gebruik van Relatics. Na een korte gewenningsperiode (ieder project heeft immers zijn eigen werkafspraken en inrichting) gaan deze personen aan de slag met de Systems Engineering die in Relatics wordt vastgelegd. Als Systems Engineering niet tot je (kern)taken behoort is de afstand tot Relatics vaak groter. De informatie die wordt vastgelegd is in veel gevallen wel interessant. We bereiken een andere doelgroep als we deze informatie beschikbaar maken in andere software. We kunnen zelfs de informatie verder verrijken door hun ‘externe’ input!

De producten van Google staan bekend om hun eenvoud. Als we de eenvoud van Google koppelen aan de informatie in Relatics maken we een (ander) deel van het projectteam erg blij. Met het inzetten van de software van Google ontsluiten we Systems Engineering informatie voor personen in een projectteam die deze informatie anders via omwegen hadden moeten vinden. Een idee van Menno Karres, nu voor het eerst uitgewerkt.

Voor een project hebben we het mogelijk gemaakt de interactie over beheersmaatregel via Google Forms vast te kunnen leggen. De aangeboden beheersmaatregelen worden door middel van DataStorms automatisch periodiek opgehaald uit het risico dossier welke beheerd wordt in Relatics. De interactie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de stand van de beheersmaatregelen wordt weer opgenomen in Relatics.

Deze interacties kunnen naar behoefte van de gebruikers worden vastgelegd met behulp van smartphone, tablet of desktop.

De risicomanager krijgt in een overzicht de beheersmaatregel en interacties te zien. Op basis van deze informatie bepaalt de risicomanager of de score van het risico omhoog, omlaag of gelijk blijft.

Deze oplossing is uitgewerkt om de kracht van Relatics en Google te benutten. Relatics is goed in het vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. Google maakt het snel en eenvoudig vastleggen van een interactie mogelijk.

Met deze oplossing ontsluiten we voor projectmedewerkers, die normaal gesproken niet in Relatics werken, toch een gebruikersvriendelijke toegang.

Doordat het daarnaast ook nog een geautomatiseerd proces is lopen de systemen vloeiend in elkaar over en is de kans op fouten minimaal.

Wil jij binnen je project ook informatie uit Relatics beschikbaar maken voor bijvoorbeeld medewerkers in het veld? In deze zijn Google en DataStorms your friend. Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Credits: