Waarom System Engineers met veldkennis essentieel zijn voor succesvolle software-implementaties

Standaard

System Engineers met veld- en sectorkennis spelen een cruciale rol bij software-implementaties. Hun diepgaand begrip van zowel technische als operationele aspecten zorgt voor een naadloze integratie van software in bestaande systemen. Martijn van Loenen, directeur bij Van Loenen Consultancy: “Toch bestaat de algemene misvatting dat alleen de consultants van softwareleveranciers voldoende zijn uitgerust om tegemoet te kunnen komen aan diepgaande, industriespecifieke vereisten. Toch ontbreekt het hen vaak aan essentiële kennis over de strategische inzet van software binnen actuele projecten. De synergiebenadering, oftewel ‘1 + 1 = 3’, is essentieel voor het effectief oplossen van complexe uitdagingen in bijvoorbeeld de techniek, productie en bouwsector.”

In Nederland worden voortdurend veel aanbestedingen opgestart. Martijn: “In de praktijk blijkt dat de verzoeken van klanten, zoals genoteerd in de aanbesteding, vaak niet volledig overeenkomen met hun werkelijke behoeften. Vrijwel zeker leidt dit tot meerwerkkosten. Ik heb meer dan eens projectaanbestedingen met bijvoorbeeld een oorspronkelijke begroting van €100.000 zien oplopen tot €150.000 of meer. Dit gebeurt vaak zonder dat stakeholders zich volledig bewust zijn van de redenen voor deze kostenstijgingen. Hoewel dergelijke verhogingen volgens de aanbestedingswet zijn toegestaan, rijst de vraag of dit zowel ethisch als operationeel gerechtvaardigd is. En nog belangrijker, had dit voorkomen kunnen worden?”

Het antwoord laat zich raden. Martijn: “System Engineers met sectorkennis overzien beter zowel de technische als operationele aspecten van een project. Dit in tegenstelling tot consultants van softwarebedrijven die vaak alleen de softwarekant benaderen. Door de uitgebreide expertise van System Engineers in te zetten, wordt tijdig, nauwkeuriger vastgesteld wat de daadwerkelijke behoeften van een klant zijn. Zo kan het risico op budgetoverschrijding sterk worden terugdrongen evenals het ontstaan van onvoorziene kosten.”

De hoge kosten van het ontbreken van veldkennis bij consultants van softwareleveranciers
Foutieve software-implementaties door een gebrek aan sectorinzicht kunnen aanzienlijke financiële implicaties hebben. Martijn: “Kosten voor herzieningen, vertragingen en inefficiënties rijzen vaak de pan uit wanneer de geïmplementeerde oplossingen niet aansluiten op de werkelijke behoeften van de opdrachtgever.” Laten we op deze financiële implicaties inzoomen.

“Een system engineer met veldkennis is niet slechts een technicus; hij of zij is een strategische partner die bijdraagt aan het succes van software-implementaties.”
Martijn van Loenen, directeur Van Loenen Consultancy

Herzieningen/aanpassingen
Projecten waarbij veldkennis ontbreekt, leiden in de praktijk veelvuldig tot meerdere herzieningsrondes. Elke herziening brengt extra kosten met zich mee, zowel in arbeidsuren als materiaalkosten.

Vertragingen
Vertragingen in projectoplevering zijn een directe consequentie van een incorrecte implementatie. In uiterste gevallen leiden deze vertragingen tot boetes en daarnaast resulteren ze vrijwel altijd in het misgelopen van inkomsten en/of verhoogde operationele kosten.

Inefficiënties in bedrijfsprocessen
Software die niet goed aansluit bij de bedrijfsprocessen zorgen voor inefficiënties. Dit leidt tot hogere operationele kosten doordat medewerkers meer tijd kwijt zijn aan handmatige correcties en omwegen.

Onderhoud en ondersteuning
Een gebrekkige initiële implementatie verhoogt de noodzaak voor voortdurende ondersteuning en onderhoud. Dit vraagt om extra middelen die anders geïnvesteerd hadden kunnen worden in groei en innovatie.

Hoe engineers met zowel software- als sectorexpertise waarde toevoegen

Kan het ook anders? Martijn en zijn team bij Van Loenen Consultancy denken van wel. “Ons team bestaat uit System Engineers met veld- en sectorkennis. Zij spelen graag die cruciale rol bij software-implementaties. Hun diepgaande begrip van zowel technische als operationele aspecten zorgt voor een naadloze integratie van software in bestaande systemen.”

Wanneer engineers zowel een diepgaand begrip hebben van de technische mogelijkheden als van de sector waarvoor zij werken heeft het direct invloed op het project. Hier een top 5 met voordelen:

 1. Relevante eisen identificeren
  System Engineers met veld- en sectorkennis begrijpen welke functies van de software essentieel zijn voor de dagelijkse werkzaamheden binnen de sector.
 2. Inzicht in operationele processen: efficiëntie verhogen
  Door inzicht in zowel software als sector kunnen system engineers processen gericht optimaliseren en knelpunten verminderen.
 3. Innovatieve oplossingen bieden
  System Engineers met veld- en sectorkennis zijn beter in staat om out-of-the-box te denken en innovatieve oplossingen te ontwerpen die aansluiten bij de sector.
 4. Snellere probleemoplossing
  System Engineers met dubbele expertise kunnen problemen sneller identificeren en oplossen doordat ze weten hoe software zich gedraagt binnen specifieke operationele omgevingen.
 5. Effectieve communicatie
  System Engineers met veld- en sectorkennis fungeren optimaal als brug tussen IT- en operationele teams, waardoor misverstanden worden verminderd en samenwerking wordt verbeterd.

Praktijkvoorbeeld: Amsterdamse wegtunnels
Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? De Amsterdamse wegtunnels zijn een goed voorbeeld van hoe twee werelden samenkomen. In dit voorbeeldproject werd een bibliotheek ontwikkeld die als basis diende voor meerdere projecten. Martijn: “Het doel was om een gestructureerde en consistente aanpak te garanderen, zodat de specificaties en eisen duidelijk en toepasbaar waren. Het document dat hiervoor werd gebruikt had de naam ‘Amsterdamse Tunnel Standaard’ (ATS). Toen we dat bekeken, kwamen er al snel veel onduidelijkheden naar voren, zoals ontbrekende informatie en ongedefinieerde verantwoordelijkheden. Om deze problemen aan te pakken, werd mede door ons de Standaard Tunnel Amsterdam (STA) ontwikkeld volgens de principes van Model Based Systems Engineering (MBSE).”

De ATS was oorspronkelijk opgesteld in Word. Martijn: “Wij hebben de STA daarentegen conform systeemarchitectuur ontwikkeld. Dat werkt veel beter.

Als er bijvoorbeeld een ventilator nodig is, dan moet deze aan specifieke eisen voldoen. Door gebruik te maken van modellen met een standaardstructuur en een slimme bibliotheek, weten we zeker dat alles past en werkt. Door ervaringen met bijvoorbeeld afwijkingen in je bibliotheek te verwerken zorgt dit ervoor dat het volgende project nog beter en efficiënter verloopt.

Wat vaak fout gaat bij standaardbibliotheken, is dat feedback vanuit de projecten niet goed wordt vastgelegd. Feedback uit de projecten kan worden ingebracht, en deze nieuwe kennis kan weer naar lopende en toekomstige projecten worden doorgestuurd. Hierdoor wordt het systeem steeds beter.

Een andere misvatting is dat er eerst een volledige bibliotheek moet zijn voordat projecten deze kunnen gebruiken. Maar wanneer is een bibliotheek eigenlijk af? Vaak denkt men dat de bibliotheek af is zodra het eerste project begint. Echter, een bibliotheek is nooit echt af. Er kan altijd nog kennis ontbreken, er kunnen fouten inzitten of oplossingen kunnen in de praktijk toch niet goed werken.

Alleen door de bibliotheek daadwerkelijk te gebruiken en feedback te verzamelen en te verwerken, wordt deze steeds beter. En jouw projecten dus ook. Dit proces maakt de bibliotheek en jouw projecten uiteindelijk correct, compleet en consistent.”

Martijn vervolgt: “Veel mensen stellen een bibliotheek van een systeem gelijk aan de projectomgeving, maar een bibliotheek heeft ander gedrag. Een bibliotheek bevat jouw afgeronde kennis, innovaties en nuttige informatie die je hebt vastgelegd. Hierbij neem je kennis uit eerdere projecten mee en bouw je voort op je huidige kennis. Daarnaast sla je ook informatie op in deze bibliotheek. Als je dit goed doet, kun je fouten voorkomen.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende bibliotheek is het toewijzen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Martijn: “Er moet een duidelijke escalatieroute zijn, waarbij een geautoriseerde persoon eindverantwoordelijk is voor de standaard en het beheer van de bibliotheek. Dit voorkomt miscommunicatie en zorgt voor consistentie en kwaliteit. Door intern goede afspraken te maken en verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren, kunnen we deze uitdagingen effectief oplossen en onze teams en projecten versterken.

Doordat onze engineers veel veldkennis hebben werd dit project een succes.”

Over Van Loenen Consultancy

Van Loenen Consultancy is expert in het structureren van projecten en complexe configuraties met Systems Engineering en informatiemanagementsystemen. Sinds 2008 maken onze ingenieurs het verschil door ons integrale concept, waarbij we uitgebreide kennis en kunde inzetten van zowel Systems Engineering als Model-Based Systems Engineering, en de techniek achter semantische databases. We bieden diensten aan zoals structuren aanbrengen in processen en data, project support, ontwikkeling van applicaties en integraties. Van Loenen Consultancy is gespecialiseerd in Relatics, TopTeam, SharePoint en Datastorms, waarmee we complexe vraagstukken effectief oplossen en de gehele cyclus van een project of product kunnen managen en ondersteunen.

#SystemsEngineering #Software #Aanbesteding #MBSE #Bibliotheek