Privacy- en cookieverklaring

Pagina

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 6-10-2022

Uw privacy is voor Van Loenen Consultancy, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze diensten en onze webpagina doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van één van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Van Loenen Consultancy via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Van Loenen Consultancy, namelijk telefonisch, per post of per e-mail. Hiervoor treft u op onze website de verschillende e-mailadressen en telefoonnummers. Indien u contact met ons opneemt, verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Bedrijfsnaam (eventueel);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventuele informatie die u zelf afgeeft als inhoud van een bericht of gesprek.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de opgegeven reden en of in het kader van een gesloten overeenkomst. Het emailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en wordt ook niet aan derden ter beschikking gesteld, wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen. Wij bewaren deze informatie zolang wij denken dat het noodzakelijk is voor het contact met u. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Indien het contactmoment leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die overeenkomst voortduurt.

Foto’s op onze website

Naast de contactgegevens van de medewerkers van Van Loenen Consultancy, bieden wij op onze website ook foto’s aan van hen. Dit doen wij op basis van uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van onze medewerkers. Het is hen bekend dat zij niet verplicht zijn tot het laten plaatsen van de foto en er zijn dan ook geen negatieve gevolgen voor hen indien zij dit weigeren. Onze medewerkers hebben op elk moment het recht om hun toestemming in te trekken. Wij gebruiken deze foto’s totdat ze de relevantie hebben verloren of tot het moment dat de medewerker zijn of haar toestemming heeft ingetrokken. Daarna wordt de foto direct verwijderd.

Nieuwsbrief
Wij hebben een maandelijkse nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u de belangrijkste nieuwsberichten over Van Loenen Consultancy. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en (eventueel) bedrijfsnaam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • De goede uitvoering van onze werkzaamheden binnen de bestaande (werk)relatie;
 • U hier toestemming voor geeft; 
 • De behartiging van onze (gezamenlijke) belangen (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren);
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Onze cookie-dienstverleners (zie hieronder); 
 • Onze IT-dienstverleners;
 • Onze betalingsdienstverlener;
 • De externe partij die onze nieuwsbrieven verstuurt;
 • Onze partners en intermediairs.

Cookies
Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij plaatsen deze cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Onderstaand overzicht geeft de cookies weer die wij plaatsen en met elke bedoelingen deze worden geplaatst, of met welke bedoelingen derde partijen deze plaatsen namens ons.

Cookie; Entiteit/waarborgen plaatserSoortDoelTypeBewaartermijn
Google Analytics, zoals:
_ga
_ga_#
_gat
_gld

Google LLC, Amerika
Google Double Click
LinkedIn, zoals:
UserMatchHistory
AnalyticsSyncHistory
_guid
Bcookie
lidc
lms_ads
lms_analytics
Analytisch
Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

LinkedIn stelt sites van derden in staat om sommige van haar diensten op te nemen, zoals Insight Tag, post embeds, Apply with LinkedIn en Sign In with LinkedIn. Onze site plaatst deze cookies.
Https-cookie

Maximaal 2 jaar
30 dagen
30 dagen
90 dagen
1 jaar
24 uur
30 dagen
30 dagen


LinkedIn, zoals:
LANG

li_alerts   

Li_rm
Voorkeuren 
LinkedIn gebruikt deze cookie om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden zodat LinkedIn.com de taal weergeeft die de gebruiker in zijn/haar instellingen heeft geselecteerd.
LinkedIn gebruikt deze cookie om weergaven van LinkedIn-meldingen te volgen, zoals de Cookiebanner en om afkoelperiodes in te voeren voor de weergave van meldingen.
LinkedIn gebruikt deze cookie als onderdeel van de LinkedIn-functie Mij onthouden en wordt ingesteld wanneer een gebruiker op het apparaat op Mij onthouden klikt zodat hij of zij zich makkelijker kan aanmelden op dat apparaat.
Https-cookie
Sessie

1 jaar

1 jaar
LinkedIn, zoals:
li_at

Liapli_mc
Verificatie
Linkedin gebruikt deze cookie om leden en API-clients te verifiëren
LinkedIn gebruikt deze cookie voor niet-www-domeinen om de aanmeldingsstatus van een lid aan te geven.
LinkedIn gebruikt deze cookie voor een tijdelijke cache om zoekopdrachten voor de toestemming van leden voor het gebruik van niet-essentiële cookies te voorkomen en gebruikt om toestemmingsgegevens op te halen aan de clientzijde teneinde toestemming aan de clientzijde af te dwingen.

1 jaar

1 jaar6 maanden
LinkedIn, waaronder:
JSESSIONID


bscookie
Veiligheid
LinkedIn gebruikt deze cookie  voor bescherming van: Cross Site Request Forgery (CSRF).
LinkedIn gebruikt deze cookie om te onthouden dat een aangemelde gebruiker door tweeledige verificatie wordt gecontroleerd.
Https-cookie
Sessie


1 jaar
Diversen:
First party cookies met strikt functionele doeleinden, zoals: 
Van Loenen.org
LinkedIn
bscookie
LI_GC
Cookietest
FunctioneelCookies die noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk maken, zoals het inladen en tonen van lettertypen. Maakt het mogelijk om de cookiebanner te tonen en deze te laten werken.Https-cookieMaximaal 2 jaar

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Social mediabutton / feed

Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Twitter, LinkedIn en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing. Lees de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies in- en uitschakelen

U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Veiligheidscriteria:

 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde netwerkomgeving;
 • Toegang hiertoe kan alleen worden verkregen door geautoriseerd personeel met het gebruik van een inlognaam, wachtwoord en 2FA token;
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van onze relaties op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan;
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. 

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Wij garanderen een binnen onze mogelijkheden passend beveiligingsniveau en houden in dat kader jaarlijks een risicosessie op basis waarvan wij maatregelen treffen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer één van onze websites en/of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact en bedrijfsgegevens 

Van Loenen Consultancy B.V.
Website: https://van-loenen.org/
Emailadres: info@van-loenen.org
Telefoonnummer: 079 30 20 000
Inschrijfnummer KvK: 71025529
BTW-nummer: NL858551366B01