Systems Engineering

Pagina

Eisen, objecten, activiteiten, acties, verificaties en keuringen: belangrijke informatie die nodig is om complexe projecten te beheren en te controleren. Deze data zijn onmisbaar voor de kwaliteitsborging van het totale project. Systems Engineering (SE) is een krachtige methodiek om te garanderen dat deze informatie compleet, controleerbaar en gestructureerd wordt vastgelegd, zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan alle gestelde eisen. Bovendien zijn alle besluiten herleidbaar. 

Wij regelen SE-processen in, zodat u een goede standaard heeft voor al uw projecten. Of we draaien als SE’er actief mee in uw project en bewaken dat processen op de juiste manier worden ingericht en doorlopen. We hebben vele SE-opdrachten mogen doen in verschillende (IPM)-rollen en UAV-GC- of RAW-contractvormen kennen geen geheimen meer voor ons. Met Systems Engineering brengen we structuur aan in uw projecten, zodat fouten, faalkosten en veiligheidsrisico’s worden voorkomen en u compliant bent.