CO2-beleid

Pagina

Lang hebben wij ons afgevraagd: waar kunnen wij met onze omvang en activiteiten nu het verschil gaan maken? De oude slogan: Een beter begin, begint bij je zelf is onze drive! Wellicht hebben we binnen de wereld van de projecten waarin we participeren mini invloed, door als onderneming bewust aan het werk te gaan maken we een begin!

Hoe wij dit concreet doen?
– Alle inkoop van hardware doen wij bij voorkeur refrubrished en van het merk Apple. Die combinatie is vaak dubbel beter: veel Apple producten zijn namelijk al energie neutraal!
– CO2-reductie op het vervoer doen we door het aankopen van auto’s die 2ehands zijn en minimaal hybride rijden.
– Onze medewerkers stimuleren we op de fiets komen, op nieuw een dubbel beter maatregel:
minder CO2 en verbetering van de fysieke fitheid.

CO2 presentatieladder

De CO2 prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen. Het is een instrument om bedrijven die deelnemen aan inkoop te stimuleren om bewust te zijn van hun CO₂-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Onze ambitie is groot! Voor scope 1 zetten wij in op een CO2 reductie van 100% per FTE in 2030.
We doen dit stap voor stap. De eerste stap is altijd het lastigst daarom zetten we in op 10% per jaar voor de komende 3 jaar.

Lees hier over in ons energiemanagement plan:

Inspireren

Alleen komen we er niet, samen kom je bovendien verder. Daarom sluiten we ons aan bij het landelijk platform wat geschikt is voor ons grote en type werkzaamheden: Positieve Impact!

Updates

Halfjaarlijks (in april en oktober) zullen we updates geven over de voortgang. Heb jij tips voor ons of wil je sparren over hoe wij onze reductiedoelstellingen proberen te realiseren? Neem dan contact op via info@van-loenen.org

Voetnoot

Als Van Loenen Consultancy treden we naar buiten als werkmaatschappij onder de holding JanBeMak Beheer B.V.. Ook de activiteiten van Datastorms/Contractcontrol worden vertegenwoordigd vanuit Van Loenen Consultancy als het gaat om onze inzet voor CO2 reductie.