Informatiemanagement

Pagina

Al meer dan 15 jaar helpen we onze klanten bij het opzetten van gestructureerd informatiemanagement, zodat zij projecten op tijd kunnen opleveren en voldoen aan de gestelde eisen. Ook u helpen we graag door: 

  • Data vast te leggen en te centraliseren in de informatietool Relatics om verbanden inzichtelijk te maken;
  • Processen en informatie te structureren met Systems Engineering om de kwaliteit van het project te waarborgen en tot het gewenste eindresultaat te komen;
  • Ervoor te zorgen dat er één waarheid bestaat die voor alle betrokken partijen toegankelijk is;
  • Data visueel te maken met Business Intelligence, zodat bruikbare stuurinformatie ontstaat waarmee onderbouwde besluitvorming kan plaatsvinden. 

Structuur in uw project met Systems Engineering

Eisen, objecten, activiteiten, acties, verificaties en keuringen: belangrijke informatie die nodig is om complexe projecten te beheren en te controleren. Deze data zijn onmisbaar voor de kwaliteitsborging van het totale project. Systems Engineering (SE) is een krachtige methodiek om te garanderen dat deze informatie compleet, controleerbaar en gestructureerd wordt vastgelegd, zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan alle gestelde eisen. Bovendien zijn alle besluiten herleidbaar. 

Wij regelen SE-processen in, zodat u een goede standaard heeft voor al uw projecten. Of we draaien als SE’er actief mee in uw project en bewaken dat processen op de juiste manier worden ingericht en doorlopen. We hebben vele SE-opdrachten mogen doen in verschillende (IPM)-rollen en UAV-GC- of RAW-contractvormen kennen geen geheimen meer voor ons. Met Systems Engineering brengen we structuur aan in uw projecten, zodat fouten, faalkosten en veiligheidsrisico’s worden voorkomen en u compliant bent.  

Optimaal informatiemanagement

De complexiteit van projecten wordt steeds groter, terwijl de doorlooptijd steeds kleiner wordt. Daarnaast zijn meerdere personen, in steeds wisselende samenstelling, betrokken bij een project. Bij omvangrijke projecten komt heel veel informatie vrij. Daarom is het verstandig om vast te leggen hoe het uiteindelijk product eruit moet zien en via welke processen u daar bent gekomen. Zo weet u zeker dat het uiteindelijke product voldoet aan de verwachtingen van de klant en dat eisen en specificaties gedurende het project zijn getoetst en gekeurd. 

Wij denken graag met u mee over informatiemanagement voor elk project met als doel dat u de juiste informatie op het juiste moment geleverd krijgt in een werkbaar systeem. Relatics is een toonaangevende tool die de Systems Engineering-methodiek perfect ondersteunt. We kijken kritisch met u mee naar uw informatielandschap, passende software en hoe deze in te richten, zodat u dubbele data voorkomt, logische structuren bouwt en niet vastloopt in alle beschikbare informatie. 

Verrassende inzichten met Business Intelligence

Uit projecten en deelprojecten komen grote hoeveelheden data die verwerkt moeten worden. Die droge stof maken wij voor u visueel met Business Intelligence. Samen met u bekijken we wat u wilt weten over het project. Onderlinge verbanden worden direct zichtbaar in dashboards en u werkt altijd met de laatste informatie.

Om aan projectdata betekenis te geven, werken we o.a. met Altova StyleVision, Microsoft Power BI en ArcGIS. Maar ook in Relatics maken we dashboards, zodat u bijvoorbeeld kunt zien hoe compleet uw dataset is. We hebben specifieke proceskennis rondom complexe en omvangrijke projecten, weten wanneer welke informatie ontstaat, wat de waarde daarvan is en hoe u dit op de beste manier ontsluit. Met Business Intelligence heeft u realtime stuurinformatie voor een betere besluitvorming.  

Grip op uw projectinformatie met Van Loenen Consultancy? 

Wilt u ook Relatics optimaal benutten, structuur aanbrengen in projectinformatie of werken met realtime visuele informatie? We maken graag eens vrijblijvend kennis om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Neem contact op voor meer informatie.