Onze diensten

Pagina
Onze diensten rond informatiemanagement

Onze diensten rond informatiemanagement

Geoptimaliseerde informatiemanagement: van data naar functionele stuurinformatie

Het beheren van data en het managen van informatie gebeurt op veel verschillende manieren en op diverse niveaus binnen organisaties. Van Loenen Consultancy B.V. helpt organisaties om op een gestructureerde manier toe te werken naar volwassen informatiebeheer. Kort samengevat komt dat neer op het vastleggen van data, structuur aanbrengen zodat onderlinge relaties duidelijk worden, informatie centraliseren zodat alle partijen toegang hebben tot dezelfde informatie, het controleren van de informatie op basis van de vastgestelde regels en uiteindelijk het visueel maken van de informatie, zodat de informatie bruikbare kennis wordt waarop gestuurd kan worden.

Van Loenen Consultancy B.V. heeft een brede expertise dankzij praktijkervaring met de diverse beschikbare softwaresystemen en uitgebreide kennis van informatiemanagement. Van training en onderzoek tot zelf volledig meedraaien in een project. Om een passend antwoord te bieden op de informatiebehoefte van uw organisatie, bieden we onderstaande diensten.

Relatics support

Relatics is binnen de infra-wereld een onmisbaar hulpmiddel voor eenieder die overzicht en controle wilt houden op een project. Toch ontbreekt het organisaties vaak aan kennis, tijd of een combinatie van beide om Relatics efficiënt in te zetten, waardoor projecten alsnog vastlopen of stranden vanwege een gebrek aan projectbeheersing.

Daarom bieden wij volledige support aan voor Relatics. Van het inrichten van de software bij de start van een nieuw project tot de ingebruikname en onderhoud van uw Relatics omgeving binnen uw organisatie: voor onze consultants is geen vraagstuk te complex. Wij hebben kennis van de nieuwste beschikbare technieken zoals Distributed Integration en Synchronisation. Via Dashboards en Business Intelligence zoeken we bovendien naar manieren om de beschikbare data meteen relevant te maken tijdens een project.

Wij zijn beschikbaar als (aanvullende) flexibele schil voor eigen beheerders, of kunnen het Relatics beheer voor u volledig ontzorgen. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen om Relatics meer te laten zijn dan een centrale informatieopslag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, telefonisch via 06-41878126 of per email via info@van-loenen.org.

 

Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is een sterke methodiek waarmee complexe projecten controleerbaar en beheersbaar worden gemaakt en waarmee tevens de besluitvorming herleidbaar wordt gemaakt.

Van Loenen Consultancy B.V. kan u volledig ontzorgen bij het opzetten van Systems Engineering binnen uw organisatie of zelf actief meedraaien in een project. Bij zowel opdrachtgevers (Rijk, provincie en gemeente) als opdrachtnemers en als ondersteuner van elke IPM-rol hebben wij ervaring opgedaan met Systems Engineering, waarbij ook kennis en ervaring aanwezig is van UAV-gc en RAW contractvormen.

Meer weten over de voordelen van Systems Engineering? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, telefonisch via 06-41878126 of per email via info@van-loenen.org.

Informatiemanagement

Het vastleggen van informatie is de basis van informatiemanagement, maar is tegelijkertijd slechts de eerste stap van goed informatiemanagement. Want als u de vrijgekomen informatie ook op een efficiënte en nuttige manier wilt inzetten tijdens een project, dan zult u alle processen rondom het opslaan van informatie ook optimaal moeten inrichten. Pas dan wordt het zinvol om gebruik te maken van technieken zoals BIM voor de communicatie.

Doordat wij zelf geen leverancier zijn van software kunnen wij samen met u kritisch kijken naar de diverse mogelijkheden waarmee het informatielandschap in uw organisatie in kaart gebracht kan worden en dat verder te optimaliseren. Op basis hiervan kunt u dan de juiste keuze maken voor aanvullende softwaresystemen.

Meer weten over hoe u informatie binnen uw organisatie optimaal kunt inrichten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, telefonisch via 06-41878126 of per email via info@van-loenen.org.

Business Intelligence

Data is geen informatie en informatie is nog geen kennis. Om deze vertaalslag te maken is het belangrijk om te weten wat de beschikbare data precies inhoudt en welke werkprocessen zich afspelen rondom deze data.

Op basis van onze kennis van data en ervaring met de verschillende werkprocessen zijn wij in staat om droge data om te zetten in nuttige informatie. Vervolgens wordt die informatie weer omgezet in bruikbare kennis voor uw organisatie. Dit doen wij onder andere met tools zoals Altova Stylevision en Microsoft PowerBI.

Wilt u meer weten over hoe data omgezet kan worden naar bruikbare kennis? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, telefonisch via 06-41878126 of per email via info@van-loenen.org.