Relatics en RiskChallenger: integreren en synchen

Pagina

Risicomanagement is steeds relevanter. Een belangrijke succesfactor in een tijd waarin kosten stijgen en het steeds lastiger is om projecten te bemannen. De combinatie van Relatics en RiskChallenger zorgt op een verrassende manier voor meer plezier en tegelijk kwaliteit!

De laatste jaren zien we dat er steeds meer oog is voor risicomanagement. Enerzijds ingegeven voor de contractvormen maar ook door de noodzaak om resultaten, winstgevendheid van projecten te vergroten. Faalkosten vermijden is een belangrijke reden voor het inzetten van risicomanagement.

RiskChallenger is gespecialiseerd in risicomanagement; zij levert specifieke tooling om de kwaliteit van het proces te verbeteren. Een risicosessie met RiskChallenger prikkelt de deelnemers en verhoogt de uitkomst. Een schat aan informatie komt ‘los’.

Aan de andere kant wordt Relatics nu vaak al ingezet om het risicomanagement te faciliteren. De risico’s, beheersmaatregelen, kwantificeringen en alles wat er nog meer bijhoort wordt opgeslagen en kan periodiek geüpdatet worden.

De interface tussen Relatics en RiskChallenger brengt alles bij elkaar. De RiskAdapter die wij ontwikkeld hebben zorgt dat er visa versa gesynched kan worden. Risicosessie kunnen voorbereidt worden in Relatics. RiskChallenger faciliteert de sessie en de resultaten kunnen vervolgens terug naar Relatics.

Onze koppeling maakt het syncen van deze meestgebruikte velden mogelijk:
– Oorzaken en gevolgen
– Beheersmaatregelen met bijbehorende planning en voortgang
– Semi- of volledige kwantificeringen op kans en elk ander aspect (bijvoorbeeld GROTIK)
– Actuele en/of rest score
– Notities
– Locaties

En onze engineers voegen daar jouw metadata velden gewoon even aan toe voor welke andere groepering van risico’s dan ook. 

Nieuwsgierig? We horen graag van je.

[forminator_form id=”1489″]