Bibliotheken

bibliotheek
Pagina

Wie heeft er tijd over om tijdens een lopend project een goede basis voor het volgende project te leggen? Zorgvuldig en afgestemd vastleggen van verbeteringen is lastig omdat projecten elkaar direct opvolgen. Veel organisaties zijn echter wel op zoek naar mogelijkheden om het volgende project beter uit te voeren. Bibliotheken spelen een belangrijke rol in deze verbeter cyclus. Ze kunnen organisaties inzicht geven in de wijzigingen die project specifiek doorgevoerd worden. Op basis van deze wijzigingen kan besloten worden de bibliotheek aan te passen zodat het eerstvolgende project hier voordeel van heeft.

Onze medewerkers hebben ervaring met het opzetten, vullen en implementeren van bibliotheken. Vanuit de dagelijkse praktijk hebben ze geleerd bibliotheken in te richten die projecten ‘bedienen’.
De onderwerpen waarvoor we gevraagd worden zijn divers. Uiteenlopend van een compleet proceshandboek tot het kleinste abstracte detail.

Een bibliotheek staat in onze ogen altijd ‘ten dienste’ van projecten. Pragmatisch ingericht en bedoeld om medewerkers op projecten blij te maken door ze van dienst te zijn. Enkele voorbeelden van bibliotheken die klanten hebben laten ontwikkelen zijn:

Standaard activiteiten & Processen | welke activiteiten en processen voeren we eigenlijk ieder project opnieuw uit.

Object typeringen | welke fysieke objecten heeft de organisatie eerder gemaakt en hoe zijn deze gespecificeerd.

Basis eisen | welke eisen kunnen we als basis gebruiken voor het snel opstarten van het volgende project.

Risico’s en beheersmaatregelen | welke ongewenste gebeurtenissen hebben we eerder succesvol voorkomen.

Wij maken graag tijd om parallel aan lopende projecten een goede bibliotheek in te richten en te implementeren. De ervaringen en verbeteringen van het ene project kunt u hierna gebruiken op het volgende project. Voor meer informatie over onze diensten en prijzen, neem vrijblijvend contact met ons op. Neem dan contact met ons op via het contactformulier, telefonisch via 079 302 00 00 of per email via info@van-loenen.org.