Vanwege balansen zijn we vandaag vanaf 12.00 uur geopend

Standaard

Herkenbaar? De detaillist op de hoek van het dorp die afgelopen maandag wat later openging om de voorraad te tellen. Voor de aanvang van een project of bij het bepalen van een beleid, gebeurt vaak iets dergelijks. Een inventarisatie die verder gaat dan enkel tellen. Een nulmeting.

Een inventarisatie die verder gaat dan enkel tellen. Een nulmeting.

Waaruit bestaat een nulmeting als wij beginnen aan een project of binnenkomen bij een klant voor advies? Voordat we aan de slag gaan op een project brengen we eerst de huidige stand van zaken in beeld. Het startpunt zijn vaak de gesprekken met leden van de projectgroep. Alle facetten van het project worden bekeken: van documentbeheer, datamodel tot en met de financiรซle, project control toe.

Zodra het beeld compleet is kan de volgende stap gezet worden. Het doel, succes van het project of nieuw beleid, is vaak voor aanvang van de opdracht al gegeven en (in hoofdlijnen) omschreven. Toch is het van belang om het doel ook in verder detail helder te kregen. De combinatie van de resultaten van de nulmeting en de doelstellingen geeft inzicht in wat er al is en wat er nog ontbreekt of verbeterd kan worden.

Verwacht geen (het kan natuurlijk altijd wel) duimbreed rapport als resultaat van deze activiteit: het plan de campagne wordt concreet met actiepunten uitgewerkt. Een duidelijk voorstel van wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Daarnaast worden ook KPIโ€™s afgestemd, interessante kengetallen die wat zeggen over de voortgang. Risicoโ€™s worden in dit proces niet verzwegen. Door onze ervaring slagen we vaak in om deze te benoemen en om te buigen tot succes.

Een duidelijk voorstel van wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

Een herkenbaar verhaal? Bewust of onbewust ook zo werkzaam op uw project of in jullie organisatie? Wil je 2017 beginnen met beter inzicht? Wil je dit jaar echt doelen bereiken? Gooi de winkel dan maandag iets later open.