Automatische integratie nu ook met Lobster

Standaard

Zonder een druk op de knop communiceren met Relatics. Dat was een hoogtepunt in 2017. Dat leidde zelfs tot de introductie van Datastorms. Sinds die tijd hebben we al connectie gemaakt met meerdere integratie tools: de meeste opdrachtgevers hebben al een data integratie tool in gebruik voor het communiceren met andere applicaties. Een integratie met Relatics voegen wij hier dan aan toe. De gebruikers van Relatics zijn vaak net een andere groep gebruikers binnen een organisatie. Daarom nog maar eens dit onderwerp in de spotlights! Afgelopen weken is er gewerkt aan een integratie met Lobster. Opnieuw met succes. In dit geval wordt er per interval een baseline getrokken van de data in Relatics.

Met Lobster kunnen we verschillende tools binnen een organisatie met elkaar laten communiceren. Iedere tool heeft zijn eigen doelgroep. In deze tijd willen we gegevens van andere doelgroepen gebruiken. Met behulp van Lobster zijn deze gegevens aan elkaar te koppelen. De ene tool geeft gegevens door aan de andere tool. Dit geheel automatisch.

In dit geval wordt Lobster gebruikt om data in Relatics nog nuttiger te maken. Baselining maakt het mogelijk om de stand van een data-set op moment x nog eens terug te halen op een later moment. De verschillen tussen de diverse data-sets kunnen dan geanalyseerd worden en gebruikt worden voor bijvoorbeeld rapportages. Normaal moet je deze data-set aanmaken middels een handmatige actie. Met behulp van Lobster wordt dit werk nu elke vrijdag uitgevoerd. Vanaf nu wordt het aanmaken van de baselines niet meer vergeten.

Ander voorbeelden van data integratie zijn het overzetten van Personen en Organisaties vanuit een CRM tool naar Relatics of het overzetten van eisen vanuit Relatics naar een tool voor keuren en testen.

Triggered deze blog jou om interne applicaties op Relatics aan te sluiten? Neem vrijblijvend contact met ons op!