Een stoer bedrijf is op zijn toekomst voorbereid!

Standaard

We zien op verschillende fronten organisaties en afdelingen survivallen. Als het gaat over contractvormen is er ook veel in beweging. Hoe gaat de verhouding UAV-GC versus Bouwteams er in de nabije toekomst worden? Onze inschatting is dat deze laatste vorm snel aan terrein gaat winnen. Om hier op in te kunnen spelen is het noodzakelijk om de basis daarvoor op orde te hebben.

Verder lezen