Een stoer bedrijf is op zijn toekomst voorbereid!

Standaard

We zien op verschillende fronten organisaties en afdelingen survivallen. Als het gaat over contractvormen is er ook veel in beweging. Hoe gaat de verhouding UAV-GC versus Bouwteams er in de nabije toekomst worden? Onze inschatting is dat deze laatste vorm snel aan terrein gaat winnen. Om hier op in te kunnen spelen is het noodzakelijk om de basis daarvoor op orde te hebben.

Naast systemen en processen op orde te brengen, zullen ook de medewerkers meegenomen moeten worden in de veranderingen. Trainen van de basisprincipes van SE en SCB is een goed startpunt om ook in de toekomst succesvol mee te kunnen bewegen. Op dit moment helpen we klanten aan Opdrachtgevers- en Opdrachtnemers zijde mee om invulling te geven aan deze trainingen.

We gaan naast de interne organisatie in de klei staan. Samen zoeken naar de specifieke knelpunten. Daarbij wordt er gewerkt naar een training die qua vorm aanspreekt: geen droge stof maar visueel informatie en zelfs animatie waar mogelijk. We belichten de belangrijkste aandachtspunten en combineren dit met een gezonde mix van theorie en praktijk. De trainingen zijn geschikt voor online gebruik maar als het even kan: dan liever natuurlijk weer fysiek. De training kan gevolgd worden door nieuwe medewerkers dan wel gebruikt worden voor interne bijscholing. Op deze manier blijft het mogelijk om ook de medewerkers op de toekomst voorbereid te laten zijn.