SummerBlog 1 | Introductie modern datamanagement

datamanagement empowering information
Standaard

Het eerste half jaar stond in het teken van datamanagement. Er is veel ‘loos’ in dit werkveld. Waar we in 2014 nog weinig gehoor vonden die meekonden in onze minder traditionele benadering van datamanagement, is dat anno nu 100% anders. We zien dat onder directies het belang van slim en onderscheidend data- en informatiebeheer steeds meer doordringt en daardoor hoog op de agenda’s staat. Ook de omstandigheden in het ICT landschap zijn verbeterd.

Waar vroeger nog vanuit de ontwerpspiraal werd gewerkt, is dat al een tijd niet meer zo. Tegelijkertijd zijn verschillende disciplines bezig om een ontwerp vorm te geven. Dit legt ook steeds hogere eisen op aan de software die zij daarbij gebruiken. Gebruikelijk is om data uit het ene softwarepakket te exporteren en vervolgens in het andere weer te importeren. Naast dat de softwarepakketten dit moeten ondersteunen en elkaar moeten kunnen begrijpen, is dit ook niet echt een realtime oplossing. Geen enkel pakket heeft dan toegang tot de volledige dataset die op dat moment vigerend is. Elk pakket heeft zijn eigen deel.

Projecten en daarmee ontwerpen worden steeds complexer. Zo lang het mogelijk is dat één persoon het overzicht over het project heeft, heeft software minder toegevoegde waarde. Alleen zijn teams steeds groter en is de hoeveelheid data ook steeds groter. De coördinatie van informatieoverdracht wordt daarmee dan ook steeds relevanter. Wie heeft welke informatie op welk moment gehad en wat was de status van die informatie.

Dankzij de Cloud is informatie steeds vaker centraal beschikbaar. Echter is dit vaak nog georganiseerd rondom documenten of rondom bestanden. Zo kan iedereen eenvoudig bij de versies van één document, of bij de laatste CAD-tekening. Echter is dit nog niet meer dan dat de netwerk-share nog centraler beschikbaar is. De in de bestanden opgeslagen informatie is nog steeds niet beschikbaar voor de ontwerpsoftware om mee te werken. Het overdragen van de export-/importbestanden is hooguit wat vereenvoudigd.

Om echt centraal met informatie te kunnen gaan werken is het dus noodzakelijk dat er een centrale dataopslag gerealiseerd gaat worden. Deze centrale opslag moet dan elke softwareapplicatie op elk moment de op dat moment actuele data kunnen aanleveren. Deze opslag hoeft ook alleen maar de informatie te bevatten die gedeeld hoeft te worden onderling. Middels een push en pull mechanisme zouden applicaties hierop aangesloten kunnen worden.

Naast dat dataoverdracht met zo’n centrale dataopslag veel eenvoudiger is geworden, is het ook mogelijk om veel sneller te rekenen met deze data. Centrale controles zijn ineens mogelijk geworden. Verschillende configuraties kunnen opgezet worden en op karakteristieken worden vergeleken. De informatie is centraal komen te staan, documenten en bestanden zijn “slechts” doorsneden geworden op een bepaald tijdstip.

De komende jaren zal data nog meer centraal komen te staan dan het nu al is. Het blijft interessant om hierin mee te draaien en de nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dit artikel is de eerste in een serie van drie als onderdeel van de Summerblog. Waar het hier nog gaat om een blik voorruit, zullen de volgende blogs wat dieper ingaan op de toepassing en de uitdagingen van modern datamagement.