Informatiemodel lifecycleproof

Standaard

Hoe leg je informatie met betrekking tot complexe objecten en systemen vast? De opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn voor installaties weten ondertussen al hoe je verschillende kantelingen van je datamodel moet kunnen maken. Eigenaren, beheerders van dergelijke systemen komen namelijk regelmatig terug met vragen die te maken hebben met de oorspronkelijke constructie, bouw van het systeem. Installeurs zijn gewend om de revisies die uitgevoerd worden te documenteren in het systeem.

Helaas wijst de praktijk uit de dat zogenaamde “as-built” situatie lang niet altijd voor complexe objecten te achterhalen is. Op dit moment ondersteunen wij projecten door uitdenken en vervolgens ook uitwerken van een informatiemodel dat lifecycleproof is. Daar komt nogal wat bij kijken.

Alles in één systeemboom of één objectenboom stoppen werkt niet: hoe je ook je best doet je loopt erin vast. Systeem en object zijn namelijk geen synoniem voor elkaar, maar naast elkaar bestaande structuren. Waar opdrachtnemers hier vaak al een mile verder zijn proberen we opdrachtgevers te overtuigen dat het kan, dat het ook kan werken.

Echter pas als de organisatie dat erkend, is het vangen van complexere projecten mogelijk. Dit soort innovatie trajecten vergen tijd. Al met het al is het een interessante reis.

Processinnovatie voor groot en klein

Standaard

Innovatie is hip. En terecht. Want zonder innovatie geen toekomst. Maar dat moet dan wel in de genen van je bedrijf of organisatie zitten. In je eentje kun je het namelijk niet. Er zijn verschillende definities van innovatie omdat er verschillende soorten zijn. Wij houden de volgende definitie aan: ‘Een innovatie is de succesvolle (commerciële) implementatie van creatieve ideeën door een organisatie.‘

In samenwerking met Synergie Ingenieurs en KMOB advies werken we voor een klant aan een stuk procesinnovatie. Of innoveren bij die klant al in hun genen zat? Als je in staat ben snel te schakelen, in te springen op veranderingen of kansen: dat is wel een van de kenmerken wat ons betreft.

Procesinnovatie kan op meerdere manieren uitgewerkt worden. Als eerste worden processen aangepakt: slimmer hetzelfde werk doen. Maar een andere manier is door met nieuwe procesoplossingen te komen: slimmer werk doen wat eerst nog niet gedaan werd! In dit project leveren we teamwork. We interviewen medewerkers, valideren werkwijzen met de SE-uitgangspunten en komen zo tot een proces dat staat als een huis.

Dit project werd opgestart om medewerkers grip te geven op hun projecten. Uniformiteit van processen zorgt dat het vanzelf een rode draad wordt door projecten van divers formaat. Grip betekent winst voor de onderneming. Er is namelijk overzicht op het gebied van planning, financiën, kwaliteit, omgeving en informatie. Zodoende kan het management beter de ‘koers’ bepalen omdat ze beter weten wat de stand van zaken is. 

Kennisbank | Als kennis en kunde een essentieel onderdeel zijn van je missie

kennisbank
Standaard

Al jaren is onze missie dat we door inzet van onze kennis en kunde we complexe informatievraagstukken bij onze klanten kunnen oplossen. Elke keer is het weer een verrassing welke vraag er op ons ligt te wachten. Echter altijd is er wel een rode lijn te herkennen waarlangs we de oplossing kunnen zoeken.

Op de achtergrond is er in de afgelopen periode gewerkt aan een eigen kennisbank. Niet als een statische maar als een dynamische pagina. Afspraken rondom standaard werkwijzen, ontwerp afspraken, menustructuren, etcetera. Regelmatig ervaren we direct profijt van de investering in het borgen van kennis. Op deze manier kunnen we als support medewerkers en consultants gemakkelijk elkaar ondersteunen en aanvullen. Maar ook een betere kwaliteit leveren! Samen bouwen aan een oplossing door consistent en gestructureerd te werken.

SummerBlog 3 | Datamanagement uitdagingen

datamanagement teamwork
Standaard

Digitaliseren in het persoonlijke domein gaat de laatste jaren met een hoog tempo. Niemand kan meer buiten de oplossingen die middels Big data en de Cloud binnen handbereik gebracht worden. Ook voor bedrijven bieden deze oplossingen nieuwe mogelijkheden om hun processen te optimaliseren. Om dit echter tot een hoger plan te tillen valt of staat alles met het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Een dergelijke afdeling komt er vaak pas als het management overtuigd is van het belang van goed datamanagement. Bij onze werkzaamheden komen we een aantal valkuilen tegen waardoor het écht digitaliseren lastig blijkt te zijn. In deze blog willen we een aantal van deze valkuilen aanstippen. Verder lezen

SummerBlog 2 | Eis parametrisering

datamanagement empowering information
Standaard

Veel organisaties zijn al drukdoende om contracten te digitaliseren. In plaats van dat deze in Word wordt opgeschreven, wordt er gebruik gemaakt van oplossingen zoals Relatics. Met een spreekwoordelijke druk op de knop rolt het contract er vervolgens als een rapportage uit. Voordelen zijn dat eisen beter beheerd kunnen worden en contracten qua inhoud consistenter worden. Nu deze contracten keurig als eisen uitgesplitst in Relatics staan is het tijd om de volgende stap in het digitaliseren te zetten: het omzetten van de eisen naar echte logische criteria. Met deze digitaliseringsstap is de koppeling tussen het contract en de ontwerp software pas echt goed te maken. Verder lezen

SummerBlog 1 | Introductie modern datamanagement

datamanagement empowering information
Standaard

Het eerste half jaar stond in het teken van datamanagement. Er is veel ‘loos’ in dit werkveld. Waar we in 2014 nog weinig gehoor vonden die meekonden in onze minder traditionele benadering van datamanagement, is dat anno nu 100% anders. We zien dat onder directies het belang van slim en onderscheidend data- en informatiebeheer steeds meer doordringt en daardoor hoog op de agenda’s staat. Ook de omstandigheden in het ICT landschap zijn verbeterd.

Waar vroeger nog vanuit de ontwerpspiraal werd gewerkt, is dat al een tijd niet meer zo. Tegelijkertijd zijn verschillende disciplines bezig om een ontwerp vorm te geven. Dit legt ook steeds hogere eisen op aan de software die zij daarbij gebruiken. Gebruikelijk is om data uit het ene softwarepakket te exporteren en vervolgens in het andere weer te importeren. Naast dat de softwarepakketten dit moeten ondersteunen en elkaar moeten kunnen begrijpen, is dit ook niet echt een realtime oplossing. Geen enkel pakket heeft dan toegang tot de volledige dataset die op dat moment vigerend is. Elk pakket heeft zijn eigen deel.

Verder lezen

Google en DataStorms: Relatics toegankelijk maken voor andere doelgroep

Relatics - Google - DataStorms
Standaard

Bereiken we alle personen in een projectteam als we Relatics inzetten als Systems Engineering tool? Veel ontwerpers, werkvoorbereiders en projectondersteuners zijn inmiddels “gewend” aan het gebruik van Relatics. Na een korte gewenningsperiode (ieder project heeft immers zijn eigen werkafspraken en inrichting) gaan deze personen aan de slag met de Systems Engineering die in Relatics wordt vastgelegd. Als Systems Engineering niet tot je (kern)taken behoort is de afstand tot Relatics vaak groter. De informatie die wordt vastgelegd is in veel gevallen wel interessant. We bereiken een andere doelgroep als we deze informatie beschikbaar maken in andere software. We kunnen zelfs de informatie verder verrijken door hun ‘externe’ input!

Verder lezen

Tooling bottleneck voor kwaliteitsborging?

Standaard

Een interessante blog werd er via Cobouw de wereld ingestuurd. Een kijkje in de werkplaats van de opdrachtgevers. De tips en tricks ten behoeve van kwaliteitsborging die gegeven worden zijn enkel gericht op de opdrachtnemers. Nuttige tips overigens, het lezen waard.

De waarneming dat contracten steeds meer eisen bevatten herkennen wij. Vaak lijkt er vanuit de Opdrachtgever gedacht te worden dat met meer eisen de geleverde kwaliteit ook hoger is.

Daarnaast weten we ook dat Opdrachtnemers in de tenderfase juist niet alle vragen publiekelijk stellen om zo het achterste van hun tong niet te laten zien. Wat ons betreft een strategische keuze waar zeker wat voor te zeggen is. Een suggestie aan de Opdrachtnemer is, zover dat nog niet geval is om in de tender ook op te nemen dat nader contact met de Stakholders wenselijk is om het eisenpakket nader door te nemen. Dit in tegenstelling tot de waarneming die we nu regelmatig hebben waarin de Opdrachtgever nog wel een schroom heeft om Stakeholders in contact te brengen met de Opdrachtnemer. Juist door dit te doen zijn de lijntjes kort en kan de validatie van de oplossing al tijdens het ontwerpproces meelopen. Dan is het ontwerp uiteindelijk geen verrassing meer, maar het gevolg van een gezamenlijk proces.

Dankzij moderne eisenmanagementtools zijn we tegenwoordig in staat om grotere eisensets te verwerken. Echter veel data leidt uiteindelijk niet tot kwaliteitsverbetering, hooguit tot verlies aan inzicht. Het blijft hier dan ook een zoektocht onder leiding van de systems engineer om uiteindelijk de juiste KPI’s hier ook weer inzichtelijk te maken. Door een slimme inrichting van de eisenmanagementtool wordt de tool ook werkelijk een managementtool die helpt om de kwaliteit van de data te bewaken. Ook aanvullende moderne BI-oplossingen kunnen hierbij helpen.

Lees hier het Cobouw artikel.

Vacature: Relatics Business Consultant

Join our team
Standaard

Van Loenen Consultancy is een bureau met techneuten die projecten begeleiden en ondersteunen vanuit de System Engineering (SE) methodiek. Onze focus ligt daarbij met name op het inrichten en toepassen van innovatieve software. Wij werken vanuit de missie om door inzet van onze kennis en kunde onze klanten succesvoller te laten zijn. Onze klanten zijn met name actief in de GWW-sector: zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van infrastructurele projecten.

Door aanhoudende vraag naar onze diensten zijn we opnieuw opzoek naar een

Relatics Business Consultant

Als consultant ondersteun je klanten met het eerst inrichten van de processen om vervolgens de informatie vast te leggen en te beheren in Relatics. De werkzaamheden variëren van het importeren van databestanden tot het schetsen en bouwen van nieuwe modules voor het faciliteren van processen in Relatics.

Je denkt tegelijk positief kritisch mee met de klant als het gaat om het toepassen van SE in het project. Afhankelijk van de ervaring van de kandidaat werk je eerst samen met de senior consultant om vervolgens ook zelfstandig bij klanten aan de slag te gaan.

Welke profiel heeft een dergelijke consultant?

  • HBO/WO-denkniveau (technische achtergrond)
  • Kennis van System Engineering en deze methodiek zelf ook toegepast hebben binnen projecten
  • IT-affiniteit, je kan programmeren en hebt ervaring met de laatste web technologieën
  • Termen als XML/XSLT/JSON zij niet nieuw voor je
  • Ervaring met Relatics
  • Ervaring met Altova Stylevision is heel wenselijk
  • Ervaring met database is een pré
  • Als DMS/OMS/GIS/BIM je ook wat zeggen is dat fijn

Verder beschik je over een fris BVS (BoerenVerStand) waarmee je creatief en ondernemend in je werk staat en ook buiten reguliere kantoortijden nog wat doorpakt.

Ben jij het spreekwoordelijke schaap dat minimaal 4 van de 6 gevraagde poten heeft? En heb je ambitie om andere vaardigheden je eigen te maken? Dan doen we jou graag een passend, concurrerend aanbod! Stuur je CV met begeleidend schrijven naar info@van-loenen.org. Heb je vragen over de door ons aangeboden functie? Neem dan contact op via 079-7850353.

Spreekt jou als werkzoekende ons bedrijf je aan? Laat het ons dan weten door je CV te sturen met daarbij de toelichting waar jij mogelijkheden ziet binnen ons bedrijf.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Toekomst bestendig werken

Oliebollen
Standaard

Een nieuw jaar is aangebroken. De gelukswensen worden over en weer uitgewisseld. We gunnen elkaar op zo’n moment het beste: gezondheid voor de persoon en succes voor de business. Hoe het jaar eruit gaat zien weten we tot op zekere hoogte. Het afgelopen jaar hebben we mooie ontwikkelingen gezien. Op het gebied van contractbeheersing zien we dat in de gww-en groensector steeds meer contracten op de markt komen uitgaande van de UAV-GC systematiek.
Vaker ook in een hybride contract. Gedeeltelijk RAW en een andere deel UAV-GC. Voor de diverse disciplines aan de opdrachtgevers-kant biedt dat uitdagingen. Waar sommige opdrachtgevers al enige ervaring hebben staan andere opdrachtgevers nog aan het begin.

Vanuit het projectbeheersing perspectief kijken wij naar deze ontwikkelingen. Ons advies is om vooral het configuratie management goed op orde te hebben. Om flexibel te kunnen omgaan met wijzigingen in contractvorm of scope moeten objecten isoleerbaar zijn: object georiënteerd ontwerpen. Projectmanagement technisch komt het er op aan dat het raakvlakbeheer goed op de kaart staat in het project. Bij een eventuele wijziging zijn deze twee aspecten key om een succesvolle vraagspecificatie/contract te kunnen genereren.

De aannemers die als potentiële opdrachtnemer in de tenderfase aan zet komen hebben al ervaring met het inschrijven op dergelijke tenders. De kansen die we daar voor hen zien is om onderscheidend te zijn. Misschien wel buiten de schaduw van vorige tenders te gaan staan. Ons motto is nog steeds: een goed product hoeft niet altijd te voldoen aan het contract. De spannende vraag is hoe je opdrachtgever en stakeholder daarvan overtuigd. Wij steken in op transparantie, risico’s omzetten in kansen en zorgen dat het systeem en de projectorganisatie controleerbaar en audit-proof zijn. Op deze manier denken wij klaar te zijn om 2018 samen met onze klanten tot een mooi en succesvol jaar te kunnen maken!