ObjectTypeLibrary

Unieke antwoord op informatievraagstukken in GWW en maritieme projecten
Standaard

De afgelopen maanden is Martijn van Loenen non-stop bezig geweest met het ontwikkelen en implementeren van bibliotheken. In gesprekken met opdrachtgevers wordt er gezocht naar een invulling van de behoefte. Als je de behoefte van de verschillende opdrachtgevers naast elkaar zet zie je overeenkomsten in de beoogde functionaliteit.

Het zijn vaak de ingenieurs binnen de ingenieursafdeling van een overheidsinstelling (gemeente, provincie of waterschap) die zoeken naar een manier om hun werk effectiever en efficiënter te kunnen doen. Het middel waarnaar gegrepen wordt is het structureren, organiseren van data: structure your knowledge! 

Vooropgesteld dat het een investering kost op diverse vlakken is de terugverdientijd ook navenant kort. Investering in de aanschaf van een datamodel volgt op de investering in het ontwikkelen van visie. Eerst moet de basis gelegd worden wat betreft de informatie die op korte en lange termijn relevant is. Daarbij wordt de stip op de horizon gezet om hem vervolgens niet uit het oog te verliezen.

Impressie Ontwikkelde OTL

Het datamodel en daarbij de specifieke ‘elementen’ voor de opdrachtgever vormen vervolgens de fundatie, structuur waarin de informatie opgeslagen kan worden. Informatie uit diverse bronnen wordt vervolgens bij elkaar gebracht in het systeem.

De tijd om ‘winst’ te pakken komt dan inzicht. Waar zit de winst? Diverse voorbeelden van grote efficiency slagen zijn voorhanden. 

“Waar zit de winst? Diverse voorbeelden van grote efficiency slagen zijn voorhanden”

In de infra zien ze dat organisatie die een bibliotheek voor handen hebben met eisen en standaarden middels enkele handelingen een nieuw project hebben ingericht.

In de maritieme sector, waar ook met eenzelfde gedisciplineerde manier gewerkt wordt, kunnen nu complete bestekken binnen enkele dagen (in plaats van maanden) opgeleverd worden. Vanwege de ingebouwde controles bevat een dergelijke specificatie ook geen interne tegenstrijdigheden, wat in de oude situatie nog wel mogelijk was. 

De operatie om tot een Library te komen zorgt binnen een organisatie voor een herstructureringsslag. Ingenieurs binnen organisaties en afdelingen komen meer tot hun doel. Door de beschikbaarheid van standaard datasets, die uiteraard ook later nog verrijkt kunnen worden, kunnen ze direct aan de slag met bijvoorbeeld het ontwerpen van de oplossingen. Model Based Systems Engineering (MBSE) is nu eenvoudig binnen handbereik!

Daar waar van origine de data vaak verspreidt over systemen of applicaties beschikbaar is, krijgt data nu structuur, status (bijvoorbeeld actualiteit) en betekenis.

Op basis van onze ervaring hebben we een Relatics model ontwikkeld waarmee direct gestart kan worden. Uiteraard bieden wij ook denkkracht en capaciteit om eventuele aanpassingen, verdere integraties met eigen omgevingen te realiseren.   

Wat is jouw stip op de horizon? Of randvoorwaarden aan een dergelijke oplossing? Onze oplossing sluit aan bij de laatste inzichten ontrent NTA8035, NEN2660 en open standaarden.

Als het fundament eenmaal ligt komen ook andere doelen, ambities binnen bereik. Door de semantische structuur waarin de data is opgeslagen kan deze veelzijdig worden ingezet en komt ook (verdere) automatisering binnen bereik.

Samen sparren naar de kansen en mogelijkheden? Bel Martijn via 079 30 20 000