Het effect van AERIUS beheersen.

Standaard

Afgelopen week is er een nieuwe versie van AERIUS uitgekomen. Elk jaar worden de nieuwe inzichten van het RIVM in het kader van stikstof reductie verwerkt in dit instrumentarium.

Projecten die nog zin in de planfase zitten hebben te dealen met deze nieuwe rekentool. Als een bevoegdgezag zoals provicie of gemeente voor 15 oktober nog geen definitief toestemmingsbesluit heeft genomen, moet de berekening opnieuw uitgevoerd worden.

De vraag die opdrachtnemers van relevante projecten zich stellen is waar in het project deze nieuwe inzichten effect hebben. Hoe maak je het effect op de opdracht die je hebt inzichtelijk en beheersbaar? Uiteraard zo compleet en snel mogelijk.

Gisteren dachten we mee met een opdrachtgever hoe dit vraagstuk in hun specifieke Relatics projectomgeving opgelost kan worden. Dit vraagt om inzicht in enerzijds je processen en procedures en anderzijds het gebruikte (in dit geval) Relatics model.

Meer lezen over AERIUS:
https://www.bij12.nl/nieuws/nieuwste-inzichten-verwerkt-in-aerius/