Impact NTA 8035:2020 op Van Loenen OTL aanpak

Standaard

Afgelopen week hebben we de NTA 8035:2020 Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving doorgenomen. Sinds 2019 is er door verschillende partijen (aannemers, opdrachtgevers en toeleveranciers) gewerkt aan een uniformere standaard voor de opbouw van de OTL (Object Type Library) en datauitwisseling.

Martijn van Loenen heeft de norm afgelopen dagen doorgenomen. Daarbij heeft hij de opbouw en definitie, die wij hanteren bij het opbouwen van een OTL in Relatics, als referentie gehouden. Opdrachtgevers voor wie wij een OTL opbouwen hebben vaak ook nog andere vraagstukken: interactie, standaardisatie en rapportages.
Voor dit onderzoek uiteraard enkel het gedeelte van de oplossing centraal waar de NTA 8035:2020 betrekking op heeft.

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de oplossing die wij in Relatics bouwen reeds aansluit qua opbouw van het semantisch gegevensmodel bij de NTA 8035:2020.

OTL aanpak met visie

Nog te vaak zien we in de praktijk dat de Opdrachtgever in de opleverfase een ‘hard-copy’ krijgt van alle metadata die tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase zijn verzameld en geordend. Het Relatics-model wordt dan vaak ‘gearchiveerd’, 3D BIM en GIS informatie platgeslagen in tekeningen. Wat initieel in databases is uitgewerkt, belandt uiteindelijk weer in excel-sheets op de centrale netwerkschijf. De rijkheid van de informatie verdwijnt daardoor. De mogelijkheden om slimmer met de data om te gaan zijn daarmee verdampt.

Zuivere OTL biedt kansen!

Een OTL opbouwen conform de NTA 8035:2020 geeft ruimte om de informatie op een slimmere manier in te zetten. Zoals in de introductie aangegeven: het opbouwen van een OTL is vaak een vereiste om de werkelijke procesoptimalisatie vraagstukken op te kunnen pakken. Een actueel voorbeeld is de behoefte bij renovatie projecten te zoeken naar een standaard oplossing, zodat het toekomst onderhoud ook eenduidiger en goedkoper kan worden. Een slimme manier van eisontwikkeling hebben we daarvoor ontworpen. Maar de basis daarvan is een zuivere OTL.

Gezien de overlappende vragen die bijvoorbeeld alleen al in de grote steden spelen zou ervaring, ook wat betreft Relatics oplossing, uitgewisseld kunnen worden. Wij brengen u graag in contact!

NTA 8035:2020 toepassen? Neem contact op!

De conclusie is dat wij, afgezien van de naamgeving van de verschillende onderdelen, al conform deze norm werken. Wij juichen het toepassen van deze NTA toe.

Klanten en andere geïnteresseerden kunnen contact op nemen om meer te weten te komen over de resultaten van het onderzoek en met name de vertaling naar de specifieke klant situatie.

Ben u nog geen klant en wilt u wel met een OTL aan de slag om conform de nieuwe richtlijn te werken? Liever eerst eens spreken met een gebruiker van onze OTL oplossing? Neem contact ons op via info@van-loenen.org of bel voor een afspraak 079 30 20 000