Objectenbibliotheek (OTL): mission possible

Standaard

Uniformiteit in termen en definities. Steeds meer overheden en organisaties komen op het punt waarop ze gaan nadenken over een dergelijke bibliotheek. Een OTL is meer dan een woordenboek: het omvat ook context en samenhang. Een oplossing maken die past bij de organisatie of het project en aansluit bij de ‘buitenwereld’ is onze uitdaging. Het is een hot-item. Ook deze week is het al meerdere keren langsgekomen. Het moment om weer eens de theorie en kennis vanuit eerdere projecten uit een te zetten.

Het project dat in deze setting het meest aanspreekt is die uit de scheepsbouw. Al in 2013 kwam het onderzoek dat in het kader van Integraal samenwerken (www.integraalsamenwerken) met een rapport over dit onderwerp. Een integrale OTL is ook het optimum waar de overheden naar zoeken. Afzonderlijke organisaties hebben al een eigen OTL wat weer een deel van het geheel bestaat. Zo heeft RWS wel een eigen OTL beschikbaar echter ontbreekt hierin het rail, spoorweg deel bijvoorbeeld. Iets dat voor gemeentelijke overheden juist wel interessant is.

Kortom, een complete OTL is het optimum. Technisch gezien geen mission impossible. De rapportage van Integraal samenwerken project 8 gaf al aan wat bij kan dragen aan een succesvolle aanpak: gebruik maken van beschikbaar semantische weboplossingen, wereldwijde erkende standaarden en een aanpak die uitgaat van de praktijk.

Gesprekken over de OTL gaan vaak verder dan enkel het definiรซren en inrichten. De stappen en bijbehorende vragen ervoor zijn een gesprek op zich: Hoe kom je tot een ‘boom’? Wanneer is een OTL echt relevant? Kunnen we in het klein beginnen? Hoe krijg ik de organisatie mee?

Onze benadering gaat uit van de bestaande praktijk: we hebben gekeken hoe het technisch mogelijk gemaakt kan worden binnen de huidige bestaande informatiestructuur. Daarnaast zullen intern in de organisatie andere keypersonen aangehaakt moeten worden om tot een gedegen en gedragen geheel te komen.

Regelmatig wordt er binnen een project of programma gestart met de opbouw van een OTL. Vervolgens kan dit dan geรฏntegreerd worden in de organisatie. Kenmerkend voor onze aanpak zijn de tussentijdse milestones die wij plannen. Enerzijds zijn het project evaluatie momenten, anderzijds helpt het vooral om de complexiteit compact, overzichtelijk te houden.