Zonder doorstroom geen doorontwikkeling

doorstroom zorgt voor doorontwikkeling
Standaard

We moeten zuinig omgaan met onze medewerkers! De arbeidsmarkt zit in een hoogconjunctuur en de personeelstekorten lopen op. We moeten het menselijke kapitaal opwaarderen om ze binnen de organisatie te houden. Een van de mogelijkheden is faciliteren van doorstroom.

De doorstroom van medewerkers is een motor achter de doorontwikkeling van een organisatie. Als medewerkers ontwikkelen, kunnen ze anders/beter/slimmer ingezet worden. Dit leidt tot betere resultaten. Bovendien geeft doorontwikkeling ruimte aan de ‘onderkant’ voor nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers hebben een frisse blik op de bestaande organisatie. Deze frisse blik draagt weer bij aan verandering van een organisatie. Zijn er vacatures binnen de organisatie: denk na over invulling met doorstromers.

Medewerkers die doorstormen krijgen nieuwe uitdagingen. Deze zetten aan tot nadenken en anders werken. Hoewel deze verandering twijfel en onzekerheden in zich heeft, is het bovenal leuk om uitdagingen aan te gaan. Zeker als de organisatie motiverend en stimulerend bijdraagt. 

Coaching tijdens het werk

Bij (interne) doorstoom van medewerkers is de ‘stip op de horizon’ van groot belang. Weet de organisatie waar een medewerker naartoe wilt groeien? Hoe wordt de medewerker in deze groei begeleid? Soms is training/opleiding een mogelijkheid, maar een ander is ‘coaching tijdens het werk’. Het tijdelijk en beperkt inhuren van externe kennis om een medewerker te coachen en begeleiden. Wat ons betreft werkt dit drieledig:

  1. Bestaande kennis blijft in de organisatie, de medewerkers is immers niet weg.
  2. Nieuwe kennis komt binnen en blijft hangen. De ingehuurde coach heeft ervaring met het werkgebied van de medewerker die ingewerkt wordt op zijn nieuwe functie. Tijdens doorstroom-trajecten is er vaak meer nodig dan enkel inwerken. Er vindt ook kennisoverdracht plaats: uitleg van de theorie en best practices worden gedeeld.
  3. De productie blijft op pijl omdat de coaching en begeleiding tijdens het werk gebeurt. De ingehuurde coach kijkt bijvoorbeeld mee bij het opstellen van een verificatieplan of -rapport.

Conclusie

Een uitroepteken achter de titel van dit artikel is misschien op zijn plaats. Medewerkers moeten doorstromen om organisaties te laten ontwikkelen. De organisatie staat stil als mensen (te) lang dezelfde dingen blijven doen. Medewerkers door laten stromen daagt ze uit, zet ze aan tot nadenken en geeft ruimte voor een frisse blik. Deze doorstroom kan gestimuleerd worden door specifieke begeleiding.

Benieuwd naar de mogelijkheden van dergelijke begeleiding voor uw organisatie: neem contact op met Martijn van Loenen (06-41878126).