Medewerkers review

Standaard

Als jong, enthousiast consultancy bureau bevinden we ons in een niche omgeving. Leg maar eens uit aan nieuwe, potentiรซle medewerkers wat we precies doen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Daarom hebben we onze support medewerkers gevraagd naar hun ervaring wat betreft het werken bij Van Loenen Consultancy.

Verder lezen

Nieuwsbericht | Opdracht gegund gekregen voor uitbreiding Sluis Eefde

Sluis Eefde impressie
Standaard

Van Loenen Consultancy vult rol adviseur SE en V&V in voor uitbreiding Sluis Eefde

Vanaf deze week is Ivar gestart als adviseur SE en V&V voor het project Uitbreiding Sluis Eefde. Rijkswaterstaat (GPO) heeft Van Loenen Consultancy deze opdracht gegund. Ivar gaat aan de slag met aantoonbaarheid en validatie van (contract) eisen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de aantoonbaarheid voor het afgeven van het beschikbaarheidscertificaat. Hierbij worden abstracte topeisen vertaald naar concrete en controleerbare bewijzen. Het afgeven van dit certificaat is een belangrijke mijlpaal binnen het DBFM contract.ย 

Wij danken Rijkswaterstaat hartelijk voor het gestelde vertrouwen. Wij wensen Ivar veel succes! 


Meer informatie over dit uitdagende project:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/twentekanalen-uitbreiding-sluis-eefde/index.aspx

Bron foto: Rijkswaterstaat

Zonder doorstroom geen doorontwikkeling

doorstroom zorgt voor doorontwikkeling
Standaard

We moeten zuinig omgaan met onze medewerkers! De arbeidsmarkt zit in een hoogconjunctuur en de personeelstekorten lopen op. We moeten het menselijke kapitaal opwaarderen om ze binnen de organisatie te houden. Een van de mogelijkheden is faciliteren van doorstroom.

Verder lezen

Kennisbank | Als kennis en kunde een essentieel onderdeel zijn van je missie

kennisbank
Standaard

Al jaren is onze missie dat we door inzet van onze kennis en kunde we complexe informatievraagstukken bij onze klanten kunnen oplossen. Elke keer is het weer een verrassing welke vraag er op ons ligt te wachten. Echter altijd is er wel een rode lijn te herkennen waarlangs we de oplossing kunnen zoeken.

Op de achtergrond is er in de afgelopen periode gewerkt aan een eigen kennisbank. Niet als een statische maar als een dynamische pagina. Afspraken rondom standaard werkwijzen, ontwerp afspraken, menustructuren, etcetera. Regelmatig ervaren we direct profijt van de investering in het borgen van kennis. Op deze manier kunnen we als support medewerkers en consultants gemakkelijk elkaar ondersteunen en aanvullen. Maar ook een betere kwaliteit leveren! Samen bouwen aan een oplossing door consistent en gestructureerd te werken.

Tooling bottleneck voor kwaliteitsborging?

Standaard

Een interessante blog werd er via Cobouw de wereld ingestuurd. Een kijkje in de werkplaatsย van de opdrachtgevers. De tips en tricks ten behoeve van kwaliteitsborging die gegeven worden zijn enkel gericht op de opdrachtnemers. Nuttige tips overigens, het lezen waard.

De waarneming dat contracten steeds meer eisen bevatten herkennen wij. Vaak lijkt er vanuit de Opdrachtgever gedacht te worden dat met meer eisen de geleverde kwaliteit ook hoger is.

Daarnaast weten we ook dat Opdrachtnemers in de tenderfase juist niet alle vragen publiekelijk stellen om zo het achterste van hun tong niet te laten zien. Wat ons betreft een strategische keuze waar zeker wat voor te zeggen is. Een suggestie aan de Opdrachtnemer is, zover dat nog niet geval is om in de tender ook op te nemen dat nader contact met de Stakholders wenselijk is om het eisenpakket nader door te nemen. Dit in tegenstelling tot de waarneming die we nu regelmatig hebben waarin deย Opdrachtgever nog wel een schroom heeft om Stakeholders in contact te brengen met de Opdrachtnemer. Juist door dit te doen zijn de lijntjes kort en kan de validatie van de oplossing al tijdens het ontwerpproces meelopen. Dan is het ontwerp uiteindelijk geen verrassing meer, maar het gevolg van een gezamenlijk proces.

Dankzij moderne eisenmanagementtools zijn we tegenwoordig in staat om grotere eisensets te verwerken. Echter veel data leidt uiteindelijk niet tot kwaliteitsverbetering, hooguit tot verlies aan inzicht. Het blijft hier dan ook een zoektocht onder leiding van de systems engineer om uiteindelijk de juiste KPI’s hier ook weer inzichtelijk te maken. Door een slimme inrichting van de eisenmanagementtool wordt de tool ook werkelijk een managementtool die helpt om de kwaliteit van de data te bewaken. Ook aanvullende moderne BI-oplossingen kunnen hierbij helpen.

Lees hier het Cobouw artikel.

Toekomst bestendig werken

Oliebollen
Standaard

Een nieuw jaar is aangebroken. De gelukswensen worden over en weer uitgewisseld. We gunnen elkaar op zo’n moment het beste: gezondheid voor de persoon en succes voor de business. Hoe het jaar eruit gaat zien weten we tot op zekere hoogte. Het afgelopen jaar hebben we mooie ontwikkelingen gezien. Op het gebied van contractbeheersing zien we dat in de gww-en groensector steeds meer contracten op de markt komen uitgaande van de UAV-GC systematiek.
Vaker ook in een hybride contract. Gedeeltelijk RAW en een andere deel UAV-GC. Voor de diverse disciplines aan de opdrachtgevers-kant biedt dat uitdagingen. Waar sommige opdrachtgevers al enige ervaring hebben staan andere opdrachtgevers nog aan het begin.

Vanuit het projectbeheersing perspectief kijken wij naar deze ontwikkelingen. Ons advies is om vooral het configuratie management goed op orde te hebben. Om flexibel te kunnen omgaan met wijzigingen in contractvorm of scope moeten objecten isoleerbaar zijn: object georiรซnteerd ontwerpen. Projectmanagement technisch komt het er op aan dat het raakvlakbeheer goed op de kaart staat in het project. Bij een eventuele wijziging zijn deze twee aspecten key om een succesvolle vraagspecificatie/contract te kunnen genereren.

De aannemers die als potentiรซle opdrachtnemer in de tenderfase aan zet komen hebben al ervaring met het inschrijven op dergelijke tenders. De kansen die we daar voor hen zien is om onderscheidend te zijn. Misschien wel buiten de schaduw van vorige tenders te gaan staan. Ons motto is nog steeds: een goed product hoeft niet altijd te voldoen aan het contract. De spannende vraag is hoe je opdrachtgever en stakeholder daarvan overtuigd. Wij steken in op transparantie, risico’s omzetten in kansen en zorgen dat het systeem en de projectorganisatie controleerbaar en audit-proof zijn. Op deze manier denken wij klaar te zijn om 2018 samen met onze klanten tot een mooi en succesvol jaar te kunnen maken!

Vanwege balansen zijn we vandaag vanaf 12.00 uur geopend

Standaard

Herkenbaar? De detaillist op de hoek van het dorp die afgelopen maandag wat later openging om de voorraad te tellen. Voor de aanvang van een project of bij het bepalen van een beleid, gebeurt vaak iets dergelijks. Een inventarisatie die verder gaat dan enkel tellen. Een nulmeting.

Een inventarisatie die verder gaat dan enkel tellen. Een nulmeting.

Waaruit bestaat een nulmeting als wij beginnen aan een project of binnenkomen bij een klant voor advies? Voordat we aan de slag gaan op een project brengen we eerst de huidige stand van zaken in beeld. Het startpunt zijn vaak de gesprekken met leden van de projectgroep. Alle facetten van het project worden bekeken: van documentbeheer, datamodel tot en met de financiรซle, project control toe.

Zodra het beeld compleet is kan de volgende stap gezet worden. Het doel, succes van het project of nieuw beleid, is vaak voor aanvang van de opdracht al gegeven en (in hoofdlijnen) omschreven. Toch is het van belang om het doel ook in verder detail helder te kregen. De combinatie van de resultaten van de nulmeting en de doelstellingen geeft inzicht in wat er al is en wat er nog ontbreekt of verbeterd kan worden.

Verwacht geen (het kan natuurlijk altijd wel) duimbreed rapport als resultaat van deze activiteit: het plan de campagne wordt concreet met actiepunten uitgewerkt. Een duidelijk voorstel van wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Daarnaast worden ook KPIโ€™s afgestemd, interessante kengetallen die wat zeggen over de voortgang. Risicoโ€™s worden in dit proces niet verzwegen. Door onze ervaring slagen we vaak in om deze te benoemen en om te buigen tot succes.

Een duidelijk voorstel van wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

Een herkenbaar verhaal? Bewust of onbewust ook zo werkzaam op uw project of in jullie organisatie? Wil je 2017 beginnen met beter inzicht? Wil je dit jaar echt doelen bereiken? Gooi de winkel dan maandag iets later open.